• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
reklam
Türkiye jeotermal elektrik üretiminde rekor kırdı

Türkiye jeotermal elektrik üretiminde rekor kırdı

Jeotermalden Elektrik Üretiminde Dünya Lideri Türkiye’nin Geleceği Jeotermalin Başkenti Afyonkarahisar’da Konuşuldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli, Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 4 oturumda gerçekleştirilen çalıştayda farklı disiplinlerden bilim insanları jeotermal enerjinin geçmişi, geleceği ve bugününe dair bilimsel açıklamalarda bulundu.

Çalıştayın moderatörlüğünü AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız’ın yaptığı ilk oturumunda, Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Fahri Prof. Orhan Mertoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Uygulamalar ve Teknolojiler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Jeotermalin ısıtma ve elektrik üretmedeki en önemli sorunu olan kabuklaşmayı Afyonkarahisar’da çözdüklerini ve bu anlamda Afyonkarahisar’ın Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıdığını dile getiren Mertoğlu, kabuklaşma probleminin çözülmesi ile birlikte Afyonkarahisar’da termal turizm alanında Türkiye’deki en büyük tesislerin açıldığını söyledi. Türkiye’nin jeotermal alanında dünyada örnek bir ülke konumunda olduğunu belirten Mertoğlu, “Elektrik üretiminde dünya dördüncüsü durumundayız. Jeotermal kullanımda ise yaklaşık 5 bin dönümle dünya birincisiyiz. Jeotermal ısıtmaya baktığımızda ise yine dünya dördüncüsüyüz. Dünya bizi bu konularda örnek alıyorlar. 2005 yılında Dünya Jeotermal Kongresini Türkiye’de düzenledik. Yani gerçekten jeotermalde dünyada örnek bir ülkeyiz, lider bir ülkeyiz. Mesela jeotermalden elektrik üretiminde 2005 yılında 20 MW üretim yapıyorduk, bugün bin 600 MW’a çıktık. Türkiye şimdiye kadar hiçbir sektörde bu oranda büyümemişti ancak jeotermalden elektrik üretiminde büyüdü” ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR ÖRNEK ALINIYOR

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Üniversitesi olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Jeotermal Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar” konulu sunumunu yapan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise Kırşehir’de yapılan jeotermal çalışmalar hakkında bilgiler verdi.  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından “Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma” alanında seçilen 5 pilot üniversiteden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Karakaya, “Jeotermal kaynaklı pilot projeler hakkında Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma için 7 proje hazırladık. Bu 7 projenin 4’ü jeotermal kaynaklıydı. Jeotermali sağlık konusunda 3 alanda, tarım konusunda ise seracılık faaliyetlerinde olmak üzere 4 ana eksen üzerinde kullanarak Kırşehir’in bu özel kaynağını değerlendirmeye çalıştık. Bunu yaparken öncelikle sağlık alanında öne çıkardığımız şey Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere 3 birim oluşturduk. Daha sonra tarım alanında ise bin 400 metrekarelik AR-GE seramıza 30 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik ve şu anda orada üretim yapılıyor” diye konuştu.

JEOTERMAL SEKTÖRÜ 6 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLIYOR

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Jeotermal ve Biyokütle Enerjisi Grubu Koordinatörlüğü adına “Jeotermal Enerjinin Gelişimi, Fırsatları, Problemleri ve Çözümleri” konulu sunumunu yapan Turgut Ölmez ise jeotermal enerjinin sağladığı imkânları anlattı. Ölmez, “Jeotermal sektörü bugün itibariyle yaklaşık 6 bin kişiye iş imkânı sağlamaktadır. Ülkemizde 55 tane lisanslı jeotermal tesisimiz var. Tüm ünitelerimizi devreye aldığımızda kurulu gücümüzün bin 645 MW’a çıkacağı öngörülmekte. Bununla beraber ön lisans aşamasında 16 tane daha santralimiz var.  Tüm bunlar devreye alındığında bin 961 MW’lık kurulu güce ulaşacağız. Bununla beraber de dünyada şu anda yer aldığımız dördüncü sıradan üçüncü sıraya, belki de ikinci sıraya çıkmış olacağız” dedi.

AFYONKARAHİSAR’DA JEOTERMAL ISITMA 1996’DA BAŞLADI

Çalıştayın ilk oturumunun son sunumunu ise Afyon Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş., Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk yaptı. “Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Bölgesinde Jeotermal Suların Entegre Kullanımı” başlıklı sunumunda jeotermal kullanımının tarihine değinen Ulutürk, “Jeotermal sektörü dünyada çok uzun zamandır kullanılan, farklı kültürlerin farklı amaçlarla kullandığı bir enerji türü. Biz jeotermalden ilk olarak tarihi süreçte, milattan önce 10 bin yılından itibaren çanak çömlek imalatında, tekstilde yararlanıldığını görüyoruz. Daha sonra ise milattan önce bin 500 yıllarında Roma ve Çin uygarlıklarında jeotermalin pişirme, sağlık, banyo ısıtma gibi amaçlarda kullanıldığını görüyoruz. Bizim anladığımız anlamda ise ilk olarak Fransa’da ve Danimarka’da bölgesel ısıtma olarak kullanılmıştır” şeklinde konuştu. Afyonkarahisar’da jeotermalin başlangıç serüvenini anlatan Ulutürk, ısıtma olarak kullanımının 1996 yılına dayandığını ifade etti. Ulutürk, “Jeotermalin Afyonkarahisar’da bölgesel ısıtma olarak kullanımı 1996 yılına dayanıyor. Bundan önce ilk olarak Türkiye’nin ilk termal otellerinden Oruçoğlu’nun 1990’lı yıllarda açılması ile Afyonkarahisar jeotermal kültürü maddi olarak kullanmaya başlıyor. Bununla birlikte birçok sahanın bu kullanıma dâhil olduğunu görüyoruz, en fazla bilinen kaynak ise Ömer-Gecek bölgesidir. Bu Ömer-Gecek bölgesinde yaklaşık 400-450 MW’lık güç var. Sandıklı Hüdai’yi ise hem termal turizmde hem de ısıtmada kullanıyoruz. Bunun yanında Heybeli bölgesi var. Çok eski tarihten beri kullanılan bir bölge. Gazlıgöl havzası ise çok eski tarihlerde suyun içerisindeki serbest karbondioksitten dolayı çok değerli bir kaynak bölgemizdir. Bu kaynaktan da şehrimiz için iyi bir şekilde istifade ederek termal tedavi ve termal sağlık alanlarında kullanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Çalıştayın son oturumunda ise Maden Tetkik Arama Jeotermal Koordinatörü Oktay Çelmen tarafından “Türkiye Jeotermal Enerji Kaynak Potansiyeli ve MTA Genel Müdürlüğü Çalışmaları”, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı tarafından “Jeotermal (Toprak) Kaynaklı Isı Pompaları Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürlüğü Grup Yöneticisi Tulu Ertem tarafından “Jeotermal Enerji Yatırımlarının Finansmanı, Teknik ve Çevresel Unsurları” ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası RSM Koordinatörü Ender Dinçer tarafından “Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi: Risk Paylaşım Mekanizması” başlıkları ile gerçekleştirildi.

JEOTERMAL ENERJİ DÜZENLENEN PANELDE DEĞERLENDİRİLDİ

Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli etkinliğinin ikinci gününde ise 2 panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Bahri Şahin’in yaptığı “Jeotermal Enerji Mevzuatları, Stratejileri ve Teknik Boyutları” konulu panelde Jeoloji Mühendisleri Odası Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu Başkanı İbrahim Akkuş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba, AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Fahri Prof. Orhan Mertoğlu, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Jeotermal ve Biyokütle Enerjisi Grubu Koordinatörlüğünden Turgut Ölmez, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Nusret Güngör ve İzmir Jeotermal Enerji San. Tic. A.Ş. Teknik Hizmetler Uzmanı Koray Yiğit jeotermal enerji mevzuatlarını ve yapılması gerekenleri tartıştı.

2 BİN MEGAWATT POTANSİYEL HAYATA GEÇTİ

Panelde konuşan Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürlüğü Grup Yöneticisi Tulu Ertem, TSKB olarak genel anlamda özel sektörle çalıştıklarını ifade etti. Ertem, “Jeotermal elektrik üretiminde bin 500 megawatt civarı kurulu güç var. 200 megawatt devam eden bir yapı var. Ön lisansa sahip 300 megawattlık bir santral var. Yani 2 bin megawattlık potansiyel hayata geçmiş gibi düşünebiliriz. Bin 500 megawatt üretimi son 10 yılda ortaya çıkan bir durum. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bunun asıl tetikleyicisi oldu” diye konuştu.

MİNİMUM 18 AY

Zorlu Enerji Grubu Proje Geliştirme Birimi Yöneticisi Ural Halaçoğlu yaptığı konuşmada yatırımcı açısından Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasının çok kritik ve belirleyici bir mekanizma olduğunu dile getirdi. Halaçoğlu, “31 Aralık 2020’ye kadar devreye alınacak santraller sadece YEKDEM’den faydalanıyor. Bundan sonra gelecek mekanizma henüz net değil. Santralin devreye alınması ile ilk sipariş arasında minimum 18 ay olması gerekiyor. 11 ya da 12 ay içerisinde ekipmanlar sahaya gönderiliyor. 4-5 ay gibi sürede montaj gibi çalışmaları eklediğinizde 16-18 aylık süreçte devreye alınma gibi düşünebiliriz. Haziran- Temmuz 2019’a kadar ekipman siparişi vermemiş hiçbir yatırımcı şu an projelerini hayata geçiremeyecek. Yatırımcı YEKDEM’i bekliyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK USULÜ SİSTEM KURDUK

Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Fahri Prof. Orhan Mertoğlu ise ısıtmada özel bir sistem kurduklarını ve dünyanın bu sistemi takdir ettiğini belirtti. Mertoğlu, “Türk usulü finansman denildi. Jeotermal merkezlerini valilik ve belediye şirketleri yaptı. Belediyeler bu yatırımı yaptı. Nasıl yaptı? Vatandaştan bin ile 3 bin dolar arasında bir abonelik parası topladık. Bunu taksitlerle topladık. Böylelikle Türkiye’de 18 yer böyle kuruldu. Bunun yanında başka bir şey daha kurduk. Dedik ki vatandaşa sen doğalgazdan yüzde 60-70 daha ucuz ısınacaksın, gel 2-3 yıllık paranı peşin ver. 2 yıl para veriyorsan 3 yıl parasız ısın, 3 yıllık para veriyorsan 4 yıl parasız ısın dedik. O 3 yıllık ucuz ısınma paralarını topladık. Devlete verdiler. Bu paralar yatırıma finansman oldu. Çok az ticari krediler alındı. Sonradan da ticari bankalar bu topladığımız paralar için vatandaşa kredi açtı. Vatandaş gitti, aldı. Vatandaş aldı, buraya verdi biz böyle kurduk” şeklinde konuştu.

İLK YATIRIM RİSKİNİ MTA ALIYOR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Jeotermal Koordinatörü Dr. Oktay Çelmen ise MTA’nın görev ve sorumluluklarında herhangi bir finansal katkının olmadığını ifade etti. Çelmen, “MTA’nın jeotermal yatırımlarına şöyle bir katkısı oluyor; 2007 yılında Jeotermal Kanunu çıktıktan sonra MTA özellikle 2008-2013 yılları arasında yaptığı Jeotermal Kanun gereği kendi bölgesindeki ruhsat sahalarını, yani çok önemli keşfedilmiş jeotermal sahaları özel sektörün yatırımına sundu. İlk yatırım riskini MTA almış oldu daha sonra yatırıma dönüştürüldü. Böylece jeotermalin önü kanun ve MTA’nın ihalelerinden sonra özel sektörün katkıları ile açılmış oldu” dedi. Selçuk Taşkın

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
Büyük Taarruz 97 Yaşında

Büyük Taarruz 97 Yaşında

Ağustos 27, 2019, Büyük Taarruz 97 Yaşında için yorumlar kapalı
Zeybek, halkoyunlarına ağırladı

Zeybek, halkoyunlarına ağırladı

Ağustos 27, 2019, Zeybek, halkoyunlarına ağırladı için yorumlar kapalı
Rahvan At Yarışlarında kupa sahiplerini buldu

Rahvan At Yarışlarında kupa sahiplerini buldu

Ağustos 27, 2019, Rahvan At Yarışlarında kupa sahiplerini buldu için yorumlar kapalı
AFSÜ Rektörlüğü’nün özenti arabası

AFSÜ Rektörlüğü’nün özenti arabası

Ağustos 27, 2019, AFSÜ Rektörlüğü’nün özenti arabası için yorumlar kapalı
81 İlde Gençlik Kollarını Kuracağız

81 İlde Gençlik Kollarını Kuracağız

Ağustos 27, 2019, 81 İlde Gençlik Kollarını Kuracağız için yorumlar kapalı

Kalan ilçe kongreleri Eylül ayında yapılacak

Ağustos 4, 2020, Kalan ilçe kongreleri Eylül ayında yapılacak için yorumlar kapalı

“İnşallah tevazuumuzla CHP’lileri gün gelecek AK Partili yapacağız”

Ağustos 4, 2020, “İnşallah tevazuumuzla CHP’lileri gün gelecek AK Partili yapacağız” için yorumlar kapalı

Afyonkarahisar’ın değerini çok arttıracak

Ağustos 4, 2020, Afyonkarahisar’ın değerini çok arttıracak için yorumlar kapalı

“Heybede ne var diye soruyorlar, yakında görecekler”

Ağustos 4, 2020, “Heybede ne var diye soruyorlar, yakında görecekler” için yorumlar kapalı

Taş Medrese’de Bayramlaşma töreni yapıldı

Ağustos 4, 2020, Taş Medrese’de Bayramlaşma töreni yapıldı için yorumlar kapalı